แบบฟอร์ม/เอกสาร/ITA เผยแพร่สาธารณะเพื่อความโปร่งใส

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร เยี่ยม ชื่นชม และให้กำลังใจ 100% ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน

2020-01-13

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.